Splošni pogoji

Prihod in odhod

Čas prijave je od 14.00 na dan prihoda.
Čas odjave je do 11.00 na dan odhoda.
Zgodnejši prihodi ali kasnejši odhodi so možni po dogovoru in z doplačilom.

Odpovedni pogoji

Rezervacijo je mogoče odpovedati brez stroškov odpovedi do 72 ur pred datumom prihoda.
Za rezervacije, odpovedane od 72 do 24 ur pred prihodom, bo hotel obračunal strošek odpovedi v višini 30 % zneska celotne rezervacije.
V primeru kasnejše odpovedi oz. neprihoda bo hotel obračunal strošek odpovedi v višini 100 % vrednosti celotne rezervacije.

Odpoved rezervacije s strani hotela

Hotel si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih (kot na primer zaprtje celotnega hotela iz organizacijskih razlogov) odpove obstoječe rezervacije gostov, o čemer bo gosta obvestila dva dni pred nameravanim prihodom. Naročnik je v tem primeru upravičen le do povračila že plačanih zneskov za rezervirane storitve in ni upravičen zahtevati od družbe povrnitve kakršnekoli škode in/ali dodatnih zneskov.


Cene

Vse cene vključujejo DDV. Turistična taksa v ceno ni vključena in znaša 1,5 € po odrasli osebi na dan in 0,75€ za otroke med 7 in 18 let na noč. Zajtrk je vključen v ceno.


Plačilo

Celotno plačilo se izvede na hotelski recepciji. Kreditna kartica je potrebna kot garancija za vašo rezervacijo. Vaša kreditna kartica ne bo bremenjena do prihoda v hotel, v primeru odpovedi bo bremenjena v skladu z odpovednimi pogoji.


Dokumenti ob prijavi

Ob prihodu bomo skladno z zakonodajo od vas zahtevali osebni dokument s fotografijo. Veljavni dokument je potni list ali osebna izkaznica oziroma za državljane RS tudi vozniško dovoljenje. Če gostje nimajo potrebnih potnih listin, jim je lahko zavrnjen prehod/vstop. Podjetja Vila De Casa ni odgovorno za pridobitev in varovanje potrebnih potnih listin.


Spoštovanje lokalnih zakonov

Gostje so sami odgovorni za poznavanje, upoštevanje in spoštovanje lokalnih zakonov in predpisov na destinaciji, osebje v hotelu pa ni odgovorno za informiranje ali opozarjanje gostov glede zakonov in/ali predpisov na destinaciji.


Izguba in poškodba lastnine gostov

Žal ne moremo odgovarjati za izgubljeno ali poškodovano lastnino ali za poškodbe, ki ste jih vi ali kdo iz vaše družbe utrpeli med nastanitvijo v Hotelu ali naši posesti. Prav tako soglašate, da boste v primeru prihoda policije sodelovali z državnimi organi in po svojih močeh pripomogli k odkritju nepridipravov.


Pritožbe zaradi okvar

Če v sobi pride do kakšnih okvar, mora gost o tem nemudoma obvestiti hotel ali njegove predstavnike ter dovoliti, da v doglednem času odpravi težavo.
V primeru, da gost tega ne stori, zavračamo vsakršno možnost poznejših reklamacij ali zahtevkov po vračilu denarja. S tem eksplicitno soglašate, da se odrekate pravici do reklamacije ali zahtevkov po vračilu (dela) denarja po vašem odhodu.


Dostop in pravica vstopa

Pridržujemo si pravico, da vstopimo v sobo v primernem času in iz upravičljivih razlogov.
Hotelski personal in vzdrževalci lahko iz upravičljivih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del in pregleda, vstopijo v sobo.


Parkirišče

Parkirišča okoli hotela so brezplačna, vendar vam sami ne moremo garantirati prostega mesta. Parkiranje je torej odgovornost lastnika vozila, hotel ne odgovarja za morebitno škodo.


Hišna pravila

Spoštovanje lokalnih zakonov

Gostje so sami odgovorni za poznavanje, upoštevanje in spoštovanje lokalnih zakonov in predpisov na destinaciji, osebje v hotelu pa ni odgovorno za informiranje ali opozarjanje gostov glede zakonov in/ali predpisov na destinaciji.

Odpoved odgovornosti 

Gostje potrjujejo in se strinjajo, da bodo upoštevali vsa objavljena varnostna opozorila, ki se nahajajo v hotelu . V tem primeru gostje prevzemajo odgovornost in razbremenjujejo hotel in osebje hotela kakršnekoli odgovornosti, zahtevkov, tožb, odškodnin ali stroškov, ki so na kakršenkoli način povezani z gostovo uporabo hotela in hotelskega interiorja.

Kajenje in čistoča

V zaprtih prostorih Vile de Casa ni dovoljeno kaditi. V primeru kajenja vam bomo zaračunali strošek globinskega čiščenja v višini 200 EUR. Še posebej si prizadevamo, da so našim gostom na voljo čiste sobe. V primeru večjih madežev ali poškodb naše lastnine, soglašate s plačilom čiščenja v višini najmanj 50 EUR – glede na povzročeno škodo.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
info@viladecasa.com

Želimo vam prijetno bivanje!